Andrew Munn 350x500

Andrew Munn debütiert an der Deutschen Oper Berlin in HEART CHAMBERS

Andrew Munn

Andrew Munn

Andrew Munn debütiert an der Deutschen Oper Berlin in der Uraufführung von Chaya Czernowins neuer Kammeroper HEART CHAMBERS.

Vorstellungen: 15., 21., 26., 30. November &6. Dezember 2019

Dirigent: Johannes Kalitzke

Regie: Claus Guth

Info