Xiaoyi Xu 500x375

Xiaoyi Xu joins ensemble of the Staatstheater Darmstadt

Xiaoyi Xu

Chinese mezzo Xiaoyi Xu joined the Staatstheater Darmstadt (Germany) in the fall of 2017 and will close her season with Dorabella in COSÌ FAN TUTTE.

Performances: May 19, 26, June 1, 7, and 16, 2018

Info