Xiaoyi Xu 500x375

Xiaoyi Xu joins ensemble of the Staatstheater Darmstadt

Xiaoyi Xu

Chinese mezzo Xiaoyi Xu will join the Staatstheater Darmstadt (Germany) for the 2017-18 season.

Performances: tba

Info